Vuosikavalkaadit

Klubiorkesteri on toteuttanut vuosikavalkaadeja viime vuosina mm.
seuraavissa yrityksissä:

Leipurien Tukku Oy, 80 v.
Coats Opti Oy, 60 v.
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry, 50 v.
Helsingin Seurakuntain Toimenhaltijat ry, 50 v
Helsingin Seurakuntien Keskusrekisteri, 50 v
Esab Oy, 50 v.
LEL Työeläkekassa, 35 v.
Luottokunta, 30 v.